Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Petr Plecháč – Robert Kolár: Kapitoly z korpusové versologie

Ján Mačutek

[Book reviews]

(pdf)

Petr Plecháč – Robert Kolár: Kapitoly z korpusové versologie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 80 (2019), number 1, pp. 64-67

Previous Libuše Dušková: Eva Hajičová: Syntax–Semantics Interface

Next Jakub Kopecký, Jiří Nekvapil, Helena Özörencik, Tamah Sherman: Superdiverzita, komplexita a multimodálnost