Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Multidisciplinární přístupy v jazykovém plánování a jazykové politice

Vít Dovalil

[Kronika]

(pdf)

Multidisciplinary approaches in language policy & planning

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 80 (2019), číslo 1, s. 74-80

Předchozí Jakub Kopecký, Jiří Nekvapil, Helena Özörencik, Tamah Sherman: Superdiverzita, komplexita a multimodálnost

Následující Simon Smith: Narrativity discovered and narrativity uncovered: Narration and narrativisation in related political discourse