Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Multidisciplinární přístupy v jazykovém plánování a jazykové politice

Vít Dovalil

[Chronicles]

(pdf)

Multidisciplinary approaches in language policy & planning

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 80 (2019), number 1, pp. 74-80

Previous Jakub Kopecký, Jiří Nekvapil, Helena Özörencik, Tamah Sherman: Superdiverzita, komplexita a multimodálnost

Next Simon Smith: Narrativity discovered and narrativity uncovered: Narration and narrativisation in related political discourse