Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Lisa Fairbrother, Jiří Nekvapil & Marián Sloboda (eds.): The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology

Patrick Heinrich

[Recenze]

(pdf)

Lisa Fairbrother, Jiří Nekvapil & Marián Sloboda (eds.): The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 80 (2019), číslo 2, s. 140–145

Předchozí Michal Křen, Martina Waclawičová: Srovnání mluvených korpusů: skutečně jen odlišná hlediska?

Následující Eva Eckert: Marek Nekula: Franz Kafka and His Prague Contexts: Studies in Language and Literature