Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Lisa Fairbrother, Jiří Nekvapil & Marián Sloboda (eds.): The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology

Patrick Heinrich

[Book reviews]

(pdf)

Lisa Fairbrother, Jiří Nekvapil & Marián Sloboda (eds.): The Language Management Approach: A Focus on Research Methodology

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 80 (2019), number 2, pp. 140–145

Previous Michal Křen, Martina Waclawičová: Srovnání mluvených korpusů: skutečně jen odlišná hlediska?

Next Eva Eckert: Marek Nekula: Franz Kafka and His Prague Contexts: Studies in Language and Literature