Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Šesté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu

Kamila Mrázková

[Kronika]

(pdf)

6th International Language Management Symposium

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 1, s. 85–88

Předchozí Heiko F. Marten: Marián Sloboda, Petteri Laihonen & Anastassia Zabrodskaja (eds.): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change

Následující Zsófia Ludányi: Language ideologies in contemporary Hungarian organized medical language management