Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Šesté mezinárodní sympozium o jazykovém managementu

Kamila Mrázková

[Chronicles]

(pdf)

6th International Language Management Symposium

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 81 (2020), number 1, pp. 85–88

Previous Heiko F. Marten: Marián Sloboda, Petteri Laihonen & Anastassia Zabrodskaja (eds.): Sociolinguistic Transition in Former Eastern Bloc Countries: Two Decades after the Regime Change

Next Zsófia Ludányi: Language ideologies in contemporary Hungarian organized medical language management