Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Martin Hájek – Petr Kaderka – Jiří Nekvapil – Tomáš Samec: Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti

Martina Berrocal

[Recenze]

(pdf)

Martin Hájek – Petr Kaderka – Jiří Nekvapil – Tomáš Samec: Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 81 (2020), číslo 4, s. 311–316

Předchozí Hana Srpová: Světla Čmejrková: Jazyk a dialog: Výbor z textů

Následující Olga Müllerová, Lucie Jílková: Gratulace Janě Hoffmannové