Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Martin Hájek – Petr Kaderka – Jiří Nekvapil – Tomáš Samec: Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti

Martina Berrocal

[Book reviews]

(pdf)

Martin Hájek – Petr Kaderka – Jiří Nekvapil – Tomáš Samec: Kdo šetří, má za tři? Diskurz šetrnosti v proměnách české společnosti

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 81 (2020), number 4, pp. 311–316

Previous Hana Srpová: Světla Čmejrková: Jazyk a dialog: Výbor z textů

Next Olga Müllerová, Lucie Jílková: Gratulace Janě Hoffmannové