Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Milada Hirschová: Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou

Roland Wagner

[Recenze]

(pdf)

Milada Hirschová: Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 82 (2021), číslo 1, s. 84–89

Předchozí Matej Drobňák, Jaroslav Peregrin, Petr Matějíček, Michal Hubálek: Experimentální studie akceptace pravidel přirozené dedukce v českém jazyce

Následující Markéta Ziková, Pavel Caha, Pavel Kosek: Petru Karlíkovi k sedmdesátinám