Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Milada Hirschová: Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou

Roland Wagner

[Book reviews]

(pdf)

Milada Hirschová: Česká věta na rozhraní mezi gramatikou a pragmatikou

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 1, pp. 84–89

Previous Matej Drobňák, Jaroslav Peregrin, Petr Matějíček, Michal Hubálek: Experimentální studie akceptace pravidel přirozené dedukce v českém jazyce

Next Markéta Ziková, Pavel Caha, Pavel Kosek: Petru Karlíkovi k sedmdesátinám