Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Miroslav Grepl (14. 4. 1929 – 3. 4. 2021)

Petr Karlík

[Kronika]

(pdf)

Miroslav Grepl (14. 4. 1929 – 3. 4. 2021)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 82 (2021), číslo 2, s. 170–174

Předchozí Tomáš Svoboda: Martin Konvička – Pavla Rašnerová – Michaela Zborníková: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí

Následující Výzva