Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Miroslav Grepl (14. 4. 1929 – 3. 4. 2021)

Petr Karlík

[Chronicles]

(pdf)

Miroslav Grepl (14. 4. 1929 – 3. 4. 2021)

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 82 (2021), number 2, pp. 170–174

Previous Tomáš Svoboda: Martin Konvička – Pavla Rašnerová – Michaela Zborníková: Translatologické kategorie v praxi: Kontrastivní německo-české pojetí

Next Výzva