Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Björn Jernudd osmdesátiletý

Jiří Nekvapil

[Kronika]

(pdf)

Björn Jernudd turns 80

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 83 (2022), číslo 2, s. 158–160

Předchozí Jasňa Pacovská, Alex Röhrich: Anna Christou: Žena v českém tradičním obrazu světa: Etnolingvistická studie