Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Björn Jernudd osmdesátiletý

Jiří Nekvapil

[Chronicles]

(pdf)

Björn Jernudd turns 80

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 83 (2022), number 2, pp. 158–160

Previous Jasňa Pacovská, Alex Röhrich: Anna Christou: Žena v českém tradičním obrazu světa: Etnolingvistická studie

Next František Tůma: “Okay, so, moving on to question two”: Achieving transitions from one item to another in paired EFL speaking tasks