Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Aleš Bičan, Tomáš Duběda, Martin Havlík, Veronika Štěpánová: Fonologie českých anglicismů

Richard Holaj

[Recenze]

(pdf)

Aleš Bičan, Tomáš Duběda, Martin Havlík, Veronika Štěpánová: Fonologie českých anglicismů

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 83 (2022), číslo 3, s. 227–230

Předchozí Marek Jakoubek: Nad romistickým dílem Jiřího Lípy

Následující Oľga Orgoňová: Za profesorom Janom Kořenským