Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Aleš Bičan, Tomáš Duběda, Martin Havlík, Veronika Štěpánová: Fonologie českých anglicismů

Richard Holaj

[Book reviews]

(pdf)

Aleš Bičan, Tomáš Duběda, Martin Havlík, Veronika Štěpánová: Fonologie českých anglicismů

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 83 (2022), number 3, pp. 227–230

Previous Marek Jakoubek: Nad romistickým dílem Jiřího Lípy

Next Oľga Orgoňová: Za profesorom Janom Kořenským