Časopis Slovo a slovesnost
en cz

„O básnickém jazyku“

rd (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

Langage poètique

je titul knížky, která vyšla za redakce Jana Mukařovského v nakladatelství Svobodě (1947, str. 52). Jde o soubor pěti rozhlasových přednášek, jejichž autoři se snažili podat „formou co možná přístupnou výtěžky vědeckého zkoumání o jazyce básnickém v posledních desítiletích“. O básnivé schopnosti jazyka pojednává J. Mukařovský, vzájemným vztahem jazyka básnického a jazyka spisovného se zabývá ve dvou přednáškách B. Havránek, básnický jazyk jako výtvor národní kultury sleduje F. Vodička a cyklus uzavírá opět J. Mukařovský výkladem o působení společnosti na rozvoj a obnovu básnického jazyka.

Slovo a slovesnost, ročník 10 (1948), číslo 2, s. 128

Předchozí Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v době od května 1944 do února 1945

Následující Felix Vodička: Jungmannova úloha v českém obrození