Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Z ruských lidových tisků

K. H. (= Karel Horálek)

[Kronika]

(pdf)

Publications russes pour le peuple

N. Melniková-Papoušková vydala soubor 66 reprodukcí ruských lidových tisků zvaných lubky. (Lubok neboli ruské lidové tisky Praha, naklad. Aventinum 1946.) V úvodu podává živým způsobem svou theorii lidového umění. Vychází tu z předpokladu, že umění vyrůstá z pudové tvořivosti a diferencuje se na umění lidové a vysoké teprve tenkrát, když se společenské rozdíly vystupňovaly a vyvinula se kultura městská. Lidové umění pak podle autorky nemá schopnost vývoje, ale zato dovede přijímat a svérázně zpracovávat látku bez ohledu na dobový směr. Celá publikace je zaměřena na výtvarnou stránku ruských lidových tisků a nechává čtenáře luštit otázku, jaký vztah k obrázkům má jejich textový (veršovaný i prozaický) doprovod. Název publikace a celkový její ráz by také mohl svádět k nesprávné představě, že ruské lidové tisky jsou vždy jen obrázky, u nichž je text složkou podřadnou. Je však také „lubočná“ literatura, rázu hlavně pohádkového a novelistického, kde obrázky mají pouze ilustrační charakter a bývají někdy jen na obálce. K oblíbeným pohádkám ruských lidových tisků patří na př. pohádka o Jeruslanovi Lazareviči, jež je známa již z rukopisného podání 17. století. Tvoří také běžnou součást pohádkového repertoáru ruských lidových vyprávěčů, kteří tu často vycházejí přímo z lidových tisků. Tak je tomu na př. u slavného pohádkáře Sorokovikova, [191]zvaného Magaj; srov. soubor Skazki Magaja, red. M. Azadovskij 1940, na str. 134 a 319. Tuto pohádku přeložil podle starého rukopisného podání a vydal v bibliofilské úpravě J. Vašica pod názvem Pohádka o dobrodružstvích a o chrabrosti Jeruslana Lazareviče, mladého junáka a přesličného bohatýra, od mládí až do stáří jeho života, na poslech velmi divná. (Pourova edice, Praha 1945). K překladu připojil Vašica výklad o původu sujetu a motivační konstrukci, lidových tisků se však blíže nedotýká.

Slovo a slovesnost, ročník 10 (1948), číslo 3, s. 190-191

Předchozí Bohumil Trnka: Hlásková statistika češtiny

Následující Vladimír Skalička: Retrogradní slovník