Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Retrogradní slovník

Vladimír Skalička

[Kronika]

(pdf)

Dictionnaire des mots grecs d’après les désinences

Za války byl vydán retrogradní slovník staré řečtiny (Rückläufiges Wörterbuch der griechischen Sprache, zpracoval P. Locker za vedení P. Kretschmera, Göttingen 1944). Je to pokud možno úplný slovník, sestavený abecedně podle konce slov (nikoli tedy podle začátku, jak je ve slovnících zvykem — začíná slovy, končícími na -a, nikoli začínajícími na a-). Jeho úkolem je — stejně jako úkolem obdobného latinského slovníku Gradenwitzova (O. Gradenwitz, Laterculi (cihly) linguae Latinae, Leipzig 1904) — pomáhat při filologické práci, t. j. při řešení porušených míst řeckých autorů nebo nápisů. Lecčíms však může přispět pro lepší poznání struktury řeckého jazyka. Už počet slov, asi 120.000, je zajímavý (největší oxfordský slovník angličtiny má 400.000 slov). Ze slovníku se dá na př. rychle zjistit počet sloves: jsou to téměř všechna řecká slova na a -ῶ (asi 24.000), -μι (900), -μαι (4.500) dohromady přes 29.000, tedy čtvrtina všech slov. Také v detailech je možno se poučit: můžeme si na př. zjistit, že je 386 složenin na -ποιός, že je ke stu slov, odvozených příponou -ϑρου atd., atd. Je vidět z toho, jak pro poznání češtiny by mohl být užitečný podobný český slovník. Bylo by ovšem zbytečné jej vydávat, ale mohl by být uložen v lístcích a tak přístupný pracovníkům. Jistě by tak přinesl mnoho užitku.

Slovo a slovesnost, ročník 10 (1948), číslo 3, s. 191

Předchozí K. H. (= Karel Horálek): Z ruských lidových tisků

Následující Přednášky v Pražském linguistickém kroužku v době od března 1945 do prosince 1945