Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Dějiny bádání o ruském jazyce

K. H. (= Karel Horálek)

[Kronika]

(pdf)

Histoire des ouvrages linguistiques concernant la langue russe

Lomonosova universita v Moskvě zahájila poválečnou sérii sborníku „Učenyje zapiski“ cyklem Rol’ russkoj nauki v razvitii mirovoj nauki i kul’tury. První část třetího svazku této série (v celkovém pořadí sv. [249]106) obsahuje přehled ruské rusistiky, a to jednak v jejich obecných výsledcích z pera akademika S. P. Obnorského (Itogi naučnogo izučenija russkogo jazyka, str. 2—22), jednak v podrobném obrazu dějinného vývoje od prof. V. V. Vinogradova, jenž se soustřeďuje na jazyk spisovný (Russkaja nauka o russkom literaturnom jazyke, str. 23—147). Zahraniční slavisty kromě metodologického zaměření budou v těchto přehledech zajímat hlavně informace o novějších pracích, jež dosud zůstávají mimo SSSR většinou nedostupné, hlavně pokud jde o periodica. Zde je také podán popis dvou velkých linguistických podniků, jež připravuje Akademie nauk. Je to především veliký historický slovník staré ruštiny. Příprava materiálu byla skončena již téměř před válkou a první svazek slovníku byl tehdy již v sazbě, práce však byla válkou přerušena. Druhým velkým chystaným podnikem Akademie je dialektologický atlas ruského jazyka. Řízení práce na tomto monumentálním díle se ujal po zesnulém akad. Ščerbovi akad. Obnorskij. Zde je jen možno přát ruským učencům mnoho zdaru na těchto pracích a všem zájemcům, aby se jim obě chystaná díla dostala brzy do rukou. V druhé části III. svazku je podán přehled ruské linguistiky obecné, srovnávací i oborů speciálních a částečně také ruské literární vědy. Slavistu zde zaujme hlavně Deržavinův přehled ruského podílu v oblasti slovanské filologie (str. 3—24), dále Petersonův výklad o Fortunatovovi a moskevské linguistické škole (str. 25—35), Bulachovského o Potebňovi-linguistovi, Gudzijův o světovém významu ruské literatury (122—138), Blagého o sovětském studiu ruských klasiků (139—150) a Sokolova o Veselovském (161—172).

Slovo a slovesnost, ročník 10 (1948), číslo 4, s. 248-249

Předchozí Karel Horálek: Nové překlady ruských bylin a bajek

Následující Felix Vodička: Václavkova příručka literární výchovy