dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Sovětská jazykověda

rd. (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

-

Rádi jsme uveřejnili v tomto čísle stať akademika I. I. Meščaninova, kterou — v SSSR již publikovanou — dal autor k disposici pro náš tisk. Redakce děkuje Ph.C. Ct. Bosákovi, který místo svého článku raději opatřil nám o tomto thematě stať z péra nejpovolanějšího, vedoucího dnes představitele Marrovy školy. Takové první poučení z první ruky je tím užitečnější a potřebnější pro českého čtenáře i odborného, protože se mu dostává — právě nedávno se tak opravdu stalo — poučení nepřesného ze čtvrté ruky v pravém smyslu slova. Listy filologické přinesly totiž o této škole Machkovu zprávu, ale pouze referátem o slovenském překladě, vyšlém v Slově a tvaru, polského populárního článku J. Kuryłowicze z krakovského Języka polského. Ani časopis Slovo a tvar neměl nechat svůj překlad bez opravných poznámek. Tím víc nás překvapuje toto přebírání z tolikáté již ruky v Listech filologických, které v minulosti mívaly tolik dobrých zpráv o ruské jazykovědě. Měly při nejmenším připojit alespoň informaci o diskusi o některých odchylných názorech Kuryłowiczových, která se rozvinula v Izvestiích otdelenija russkogo jazyka i literatury, kde začala r. 1946 odborným článkem samého Kuryłowicze o otázce ergativnosti a stadiálnosti, anebo o další diskusi z r. 1947, o problému stadiálnosti vedenou především opět na stránkách těchto Izvestií. Vymlouvat se na nepřístupnost těchto Izvestií Akademie věd SSSR bylo by jen přitěžující okolností, protože každý vědecký ústav i seminář, stojící o sovětskou vědu, může je bez potíží odebírat zde v Československu.

Slovo a slovesnost, ročník 11 (1949), číslo 1, s. 48

Předchozí Julie Nováková, rd. (= Redakce): Oprávci autorů

Následující Jan Mukařovský: Kam směřuje dnešní theorie umění?