Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Miloslava Sokolová – Martina Ivanová (eds.): Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli

František Štícha

[Recenze]

(pdf)

Miloslava Sokolová – Martina Ivanová (eds.): Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 1, s. 74-78

Předchozí Jiří Nekvapil: O historii, teorii a modelech jazykového plánování

Následující Renata Novotná: Profesor František Čermák sedmdesátiletý