Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Miloslava Sokolová – Martina Ivanová (eds.): Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli

František Štícha

[Book reviews]

(pdf)

Miloslava Sokolová – Martina Ivanová (eds.): Sondy do morfosyntaktického výskumu slovenčiny na korpusovom materiáli

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 1, pp. 74-78

Previous Jiří Nekvapil: O historii, teorii a modelech jazykového plánování

Next Renata Novotná: Profesor František Čermák sedmdesátiletý