Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Markéta Lopatková – Zdeněk Žabokrtský – Václava Kettnerová: Valenční slovník českých sloves

Petr Sgall

[Recenze]

(pdf)

Markéta Lopatková – Zdeněk Žabokrtský – Václava Kettnerová: Valenční slovník českých sloves

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 2, s. 145-149

Předchozí Jiří Zeman: Dagmar Čapková – Lucie Saicová-Římalová (eds.): Jazyk – jazykověda – komunikace (Výbor z lingvistického díla Oldřicha Uličného)

Následující Jiří Zeman: Jan Červenka (ed.): Jekhetaňarďa čhibaha / Sjednoceným jazykem: Sborník z 2. semináře o romském jazyce, Luhačovice 2005