Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Markéta Lopatková – Zdeněk Žabokrtský – Václava Kettnerová: Valenční slovník českých sloves

Petr Sgall

[Book reviews]

(pdf)

Markéta Lopatková – Zdeněk Žabokrtský – Václava Kettnerová: Valenční slovník českých sloves

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 2, pp. 145-149

Previous Jiří Zeman: Dagmar Čapková – Lucie Saicová-Římalová (eds.): Jazyk – jazykověda – komunikace (Výbor z lingvistického díla Oldřicha Uličného)

Next Jiří Zeman: Jan Červenka (ed.): Jekhetaňarďa čhibaha / Sjednoceným jazykem: Sborník z 2. semináře o romském jazyce, Luhačovice 2005