Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Oprava

Rd. (= Redakce)

[Kronika]

(pdf)

-

Prosíme čtenáře, aby si opravili tato tisková nedopatření v minulém čísle našeho časopisu:

V Dodatku k Tylově zprávě o bibliografických pracích z oboru jazykovědy slovanské v letech 1945—1955 od V. Frieda (s. 128) má název bibliografického soupisu v 3. řádku znít Years Work in Modern Language Studies; Noskův Soupis prací Bohumila Trnky vyšel v 37. ročníku ČMF.

V názvu odpovědi Fr. Kopečného na s. 108 je třeba číst kvantitativního přívlastku.

Slovo a slovesnost, ročník 17 (1956), číslo 3, s. 192

Předchozí Zdeněk Tyl: Česká bohemistika v roce 1955

Následující Václav Machek: Etymologické práce Jos. Zubatého