Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Významné životní jubileum Adely Rechzieglové

Jarmila Panevová

[Kronika]

(pdf)

A significant anniversary for Adela Rechzieglová

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 2, s. 153-154

Předchozí Jiří Zeman: Jan Červenka (ed.): Jekhetaňarďa čhibaha / Sjednoceným jazykem: Sborník z 2. semináře o romském jazyce, Luhačovice 2005

Následující Tamah Sherman, Oliver Engelhardt: LINEE Training Institute in Prague