Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Významné životní jubileum Adely Rechzieglové

Jarmila Panevová

[Chronicles]

(pdf)

A significant anniversary for Adela Rechzieglová

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 2, pp. 153-154

Previous Jiří Zeman: Jan Červenka (ed.): Jekhetaňarďa čhibaha / Sjednoceným jazykem: Sborník z 2. semináře o romském jazyce, Luhačovice 2005

Next Tamah Sherman, Oliver Engelhardt: LINEE Training Institute in Prague