Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Joshua A. Fishman: Do Not Leave Your Language Alone: The Hidden Status Agendas Within Corpus Planning in Language Policy

Jiří Nekvapil

[Recenze]

(pdf)

Joshua A. Fishman: Do Not Leave Your Language Alone: The Hidden Status Agendas Within Corpus Planning in Language Policy

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 3, s. 215-219

Předchozí Kamila Mrázková: Řečnické otázky v televizních diskusních pořadech

Následující Markus Giger: International Journal of the Sociology of Language 183: Small and Large Slavic Languages in Contact