dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Poznámka k referátu o Poldaufově stati v Havránkově sborníku

Jaroslav Bauer

[Kronika]

(pdf)

Заметка к отзыву о статье Польдауфа в сборнике в честь Б. Гавранка / Observation en marge de l’essai de Poldauf dans lés Mélanges offerts à B. Havránek

(SaS 16, 1955, 249n.)

V hodnocení stati J. Poldaufa Podíl mluvnice a nauky o slovníku na problematice slovesného vidu (op. cit. 252) říkám, že »postrádáme též odkazy na starší literaturu (neboť mnohé otázky byly již podobně osvětleny)«. Tato formulace by mohla, jak jsem se přesvědčil, vésti k závěru, že upírám Poldaufovým výkladům zčásti originalitu nebo mu dokonce připisuji neznalost literatury. Měl jsem však na mysli širší zaznamenání starších výkladů o lexikálním původu vidové kategorie a o poměru průběhu slovesného děje k vlastnímu vidu (autor jistě úmysně zůstává jen u literatury české); hlavní myšlenka stati — že fázovost a dějová míra jako kategorie prostě neexistují — je nová. Je třeba zpřesnit i formulaci, že tyto kategorie »patří proto do slovníku« (sloupec b, ř. 4); podle autorova rozboru vůbec neexistují, nýbrž byly uměle vytvořeny na základě jistých lexikálních rysů.

Slovo a slovesnost, ročník 19 (1958), číslo 1, s. 80

Předchozí František Daneš, Milan Jelínek: Zpráva o činnosti Jazykovědného sdružení při ČSAV

Následující Rudolf Zimek, Ladislav Pallas: Oprava