Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Oprava

Rudolf Zimek, Ladislav Pallas

[Kronika]

(pdf)

-

V naší zprávě o československé konferenci o historickosrovnávacím studiu slovanských jazyků (SaS 1957, č. 2) bylo na s. 120 několik nepřesností týkajících se přednášky prof. J. Kurze. Šlo o referát, nikoli o koreferát; přednáška prof. Kurze byla vypracována nezávisle na referátu akad. Havránka (v mnohých závěrech se pak oba autoři shodovali). Tato skutečnost nebyla z naší formulace zřejmá.

Slovo a slovesnost, ročník 19 (1958), číslo 1, s. 80

Předchozí Jaroslav Bauer: Poznámka k referátu o Poldaufově stati v Havránkově sborníku

Následující Miloš Dokulil: K otázce morfologických protikladů (Kritika předpokladu binárních korelací v morfologii češtiny)