Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Oprava

Rudolf Zimek, Ladislav Pallas

[Chronicles]

(pdf)

-

V naší zprávě o československé konferenci o historickosrovnávacím studiu slovanských jazyků (SaS 1957, č. 2) bylo na s. 120 několik nepřesností týkajících se přednášky prof. J. Kurze. Šlo o referát, nikoli o koreferát; přednáška prof. Kurze byla vypracována nezávisle na referátu akad. Havránka (v mnohých závěrech se pak oba autoři shodovali). Tato skutečnost nebyla z naší formulace zřejmá.

Slovo a slovesnost, volume 19 (1958), number 1, p. 80

Previous Jaroslav Bauer: Poznámka k referátu o Poldaufově stati v Havránkově sborníku

Next Miloš Dokulil: K otázce morfologických protikladů (Kritika předpokladu binárních korelací v morfologii češtiny)