Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny: případová studie

Tibor Pintér

[Recenze]

(pdf)

Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny: případová studie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 3, s. 232-236

Předchozí Jiří Zeman: Aleksandr D. Duličenko – Sven Gustavsson (eds.): Slavjanskije literaturnyje mikrojazyki i jazykovyje kontakty

Následující Eva Hajičová: Zemřel český průkopník (nejen) korpusové lingvistiky