Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny: případová studie

Tibor Pintér

[Book reviews]

(pdf)

Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny: případová studie

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 3, pp. 232-236

Previous Jiří Zeman: Aleksandr D. Duličenko – Sven Gustavsson (eds.): Slavjanskije literaturnyje mikrojazyki i jazykovyje kontakty

Next Eva Hajičová: Zemřel český průkopník (nejen) korpusové lingvistiky