Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Bibliografická poznámka k úvodnímu příspěvku J. Běliče k sedmdesátinám akad. Františka Trávníčka

[Kronika]

(pdf)

-

Soupis prací akademika Fr. Trávníčka vydal r. 1938 Pražský lingvistický kroužek; pokračování za léta 1938—1948 pořídil Adolf Kellner (Pocta Fr. Trávníčkovi a F. Wollmanovi, Brno 1948, s. 483—535); bibliografii za léta 1948—1958 sestavil Zdeněk Tyl (Studie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám akademika Františka Trávníčka, Praha 1958, s. 469—476).

Slovo a slovesnost, ročník 19 (1958), číslo 3, s. 248

Předchozí Josef Skulina: Dobrá spolupráce

Následující František Ryšánek: O domnělých nestažených tvarech 3. os. sg. ind. prés. ve vzoru V1a dělati (vedle dělá také dělaje)