Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Zemřel český průkopník (nejen) korpusové lingvistiky

Eva Hajičová

[Kronika]

(pdf)

A Czech pioneer in (more than just) corpus linguistics has died

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 3, s. 237-238

Předchozí Tibor Pintér: Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny: případová studie

Následující Luboš Veselý: Významné životní jubileum Miroslava Komárka