Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Zemřel český průkopník (nejen) korpusové lingvistiky

Eva Hajičová

[Chronicles]

(pdf)

A Czech pioneer in (more than just) corpus linguistics has died

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 3, pp. 237-238

Previous Tibor Pintér: Máša Bořkovcová: Romský etnolekt češtiny: případová studie

Next Luboš Veselý: Významné životní jubileum Miroslava Komárka