Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Významné životní jubileum Miroslava Komárka

Luboš Veselý

[Kronika]

(pdf)

Miroslav Komárek has passed a significant milestone

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, ročník 71 (2010), číslo 3, s. 238-240

Předchozí Eva Hajičová: Zemřel český průkopník (nejen) korpusové lingvistiky

Následující Irena Vaňková: Úvodem: na cestě ke kognitivní (etno)lingvistice