Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Významné životní jubileum Miroslava Komárka

Luboš Veselý

[Chronicles]

(pdf)

Miroslav Komárek has passed a significant milestone

Daný článek je on-line k dispozici v databázi CEEOL.

Slovo a slovesnost, volume 71 (2010), number 3, pp. 238-240

Previous Eva Hajičová: Zemřel český průkopník (nejen) korpusové lingvistiky

Next Irena Vaňková: Úvodem: na cestě ke kognitivní (etno)lingvistice