dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Teorie informace a lingvistika

stp (= Kolektiv oddělení pro teorii strojového překladu na filos. fak. Karlovy university)

[Chronicles]

(pdf)

Теория информации и языкознание / Théorie de l’information et la linguistique

Začátkem roku 1960 vyšlo v Moskvě 2. (rozšířené a doplněné) vydání skvělé populární knížky sovětských matematiků A. M. Jagloma a I. M. Jagloma Verojatnosť i informacija, jejíž první vydání bylo již přeloženo do francouzštiny, japonštiny, maďarštiny a němčiny. Proti 1. vydání přibyl § 3 hlavy IV »Entropie a informace konkrétních typů zpráv«, v němž ze 6 oddílů je jeden věnován otázkám psané řeči (187—208) a jeden řeči mluvené (208—214).[1]


[1] Srov. i I. M. Jaglom, R. L. Dobrušin, A. M. Jaglom, Teorija informacii i lingvistika, VJaz 9, 1960, č. 1, 100—110.

 

Slovo a slovesnost, volume 21 (1960), number 3, p. 240

Previous Jiří Daňhelka: Satira na čtyři stavy

Next Vladimír Skalička: Syntax promluvy (enunciace)