dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Popularizace vědeckých poznatků v NDR

Aleksandr V. Isačenko

[Chronicles]

(pdf)

Популяризация научного опыта в Германской Демократической Республик / Vulgarisation des résultats scientifiques en République Démocratique d’Allemagne

Za redakce K. Ammera (Halle) a G. F. Meiera (Berlín) právě vyšel první svazek nové populárně vědecké řady „Jazyk a společnost“ (Sprache und Gesellschaft) z péra J. Seidelové-Slottyové. Svazek kapesního formátu seznamuje čtenáře na 65 stranách se základními otázkami sémaziologie („Die Bedeutung der Wörter“). Na základě významové analýzy jedné věty, vzaté z denního života, demonstruje autorka různé aspekty synchronního a diachronního postoje k významu slov, přičemž soustavně uplatňuje marxistické hledisko se zřetelem k problematice vzájemných vztahů mezi jazykem a společností. V téže řadě mají v nejbližší době vyjít další publikace, a to: K. Ammer: Sprache, Mensch und Gesellschaft, W. Jassem: Sprache und Kommunikation, U. Feyer: Wie wir sprechen a E. Albrecht: Wort und Begriff.

[239]Je třeba uvítat snahu známého nakladatelství VEB Max Niemayer (Halle), které si vzalo za úkol seznámit nejširší veřejnost — kulturní a propagační pracovníky, novináře, učitele — s problematikou současné jazykovědy. Podobná populárně vědecká řada by mohla i u nás zvýšit zájem širší veřejnosti o práci jazykovědců a informovat o úspěších naší vědy, která prožívá přímo bouřlivý rozvoj.

Slovo a slovesnost, volume 22 (1961), number 3, pp. 238-239

Previous Jaroslav Stuchlík: O jazyce schizofreniků

Next Oldřich Králík: Autorské slovníky