Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Oprava

Red. (= Redakce)

[Notice]

(pdf)

-

V 2. čísle letošního ročníku vznikly po imprimování tyto tiskové chyby: Na s. 107 škrtnout 4. řádek shora v čl. I. Němce. — Na s. 133 14. řádek shora má znít:

nácké oblasti s dvojicí skópé-suki jsou bez tohoto paralelismu / a ve zkoumané oblasti jsou bez

nikoli: nácká soustava délek vypadá á-é/ó-í/ú11) {ovšem vysoké a střední délky si vyměnily místa: í/ů

Slovo a slovesnost, volume 22 (1961), number 3, p. 240

Previous Jaroslav Machač: K vztahu lexikologie a gramatiky

Next Karel Svoboda: Parataxe a hypotaxe z hlediska modální výstavby souvětí a z hlediska sledu vět