dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Opravy

rd. (= Redakce)

[Notice]

(pdf)

-

V 1. č. tohoto roč., s. 69b, 13. ř. sh. místo lexikálním (plánem) má být významovým.

V 3. č. vznikly po imprimování tyto chyby, na nichž nenese vinu ani redakce, ani autoři:

na s. 173 v 2. pozn. 1. ř. má znít: 6) Srov. B. Borovičková - J. Novotná, K použití strojů na děrné štítky pro výběr slov- (nikoli: 5) Srov. M. Vey, Espèces de mots et fréquence de vocabulaire en tchèque, Bulletin de la),

na s. 234a, 23. ř. sh, má být ἐκλείπεσϑαι (nikoli ἐκλείπεοσαι).

Slovo a slovesnost, volume 22 (1961), number 4, p. 320

Previous rd. (= Redakce): Mezinárodní komitét slavistů

Next Jiří Levý: Izochronie taktů a izosylabismus jako činitelé básnického rytmu