Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Nedožité osmdesáté narozeniny profesora dr. Viléma Mathesia

[Articles]

(pdf)

-

Na den 3. srpna t. r. připadají nedožité osmdesáté narozeniny profesora dr. Viléma Mathesia, vůdčí osobnosti pražské školy jazykovědné a zároveň jednoho ze zakladatelů a z prvých vedoucích redaktorů Slova a slovesnosti. Mathesiův význam daleko přesáhl úzké hranice anglistiky, jeho vlastního vědního oboru, a zvláště bohemistika mu vděčí za nejeden závažný podnět. Některé z těchto podnětů jsou nejen dodnes aktuální, ale dokonce zahraniční jazykověda leckdy teprve v poslední době objevuje jejich aktuálnost. Platí to zvláště o problematice aktuálního členění větného, jež se dnes v světovém jazykovědném kontextu, zejména v sovětském, těší vzrůstající pozornosti. Této problematiky se také týká stať J. Firbase, kterou zařazujeme do tohoto čísla a která ukazuje, jak je Mathesiův odkaz v naší jazykovědě dodnes živý.

Slovo a slovesnost, volume 23 (1962), number 3, p. 161

Previous Lumír Klimeš: Učebnice srovnávacího slovanského hláskosloví

Next Jan Firbas: Ze srovnávacích studií slovosledných (K Mathesiovu pojetí slovosledné soustavy)