Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Druhý svazek sovětské filosofické encyklopedie

pn (= Pavel Novák)

[Chronicles]

(pdf)

Второй том советской философской энциклопедии / Le deuxième tome de l’ Encyclopédie philosophique soviétique

Svazek Filosofskaja enciklopedija 2 (diz’junkcija-komičeskoje) obsahuje řadu hesel týkajících se přímo i nepřímo lingvistiky, jako zakon, zakonomernosť, znak, značenije, istorija, isčislenije (kalkul), kategorija, kibernetika, klassifikacija; je zde také stručné heslo o Komenském. — V čas. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 8, 1963, 197—210 vyšel český překlad hesla algoritm z 1. svazku. K podobnému postupu by se nyní nabízelo heslo isčislenije; je to pojem stejné obecnosti a stejné důležitosti, i pro moderní lingvistiku. (Srov. N. D. Andrejev, V. V. Ivanov, I. A. Meľčuk, Nekotoryje zamečanija i predloženija otnositeľno raboty po mašinnomu perevodu v SSSR, Mašinnyj perevod i prikladnaja lingvistika 4, 1960, 19.)

Slovo a slovesnost, volume 25 (1964), number 1, p. 80

Previous -jp- (= Jan Průcha): Computational Linguistics

Next Josef Hrbáček: O syntaktické funkci korelativního spojení řídící a závislé věty