dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

II. mezinárodní lingvistické symposion „O znaku a systému v jazyce“

rd (= Redakce)

[Chronicles]

(pdf)

II Международный лингвистический симпознй «О знаке и системе в языке» / Le deuxième symposion international „Le signe et le système de la langue“

svolává do Magdeburku (NDR) na dny 8. až 15. září 1964 Humboldtova universita v Berlíně spolu s universitami v Halle a v Lipsku a ve spolupráci s Německou akademií věd. Ústředním tématem zasedání bude význam a struktura, jako podtémata jsou navržena: (1) teorie gramatiky, (2) teorie lexémů, (3) významová výstavba věty a její prvky, (4) význam gramatických struktur a kategorií. Zasedání má být pokračováním diskuse o celém komplexu otázek týkajících se znaku a systému v jazyce, které byly předmětem jednání I. symposia v r. 1959.[1] Zvláštní pozornost se bude věnovat sémantické analýze.


[1] Srov. F. Daneš, Mezinárodní lingvistické symposion, SaS 21, 7960, 44—48.

Slovo a slovesnost, volume 25 (1964), number 2, p. 156

Previous Nová bibliografie jazykovědy a literární vědy

Next Igor Němec: K vyjadřování opakovanosti slovesného děje v češtině