Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Americká výběrová bibliografie statistické stylistiky

Jiří Kraus

[Chronicles]

(pdf)

Американская выборочная библиография статистической стилистики / Une bibliographie choisie des ouvrages consacrés à la statistique stylistique parue en Amérique

Lubomír Doležel a Richard W. Bailey, pořadatelé nedávno vyšlého sborníku Statistics and Style (New York—London—Amsterdam 1969), zpracovali přehled nejvýznamnějších prací věnovaných statistickým metodám v stylistice pod názvem An Annotated Bibliography of Statistical Stylistics (Ann Arbor 1968, 97s.). Předností jejich citlivého výběru je široké pojetí zkoumané disciplíny, které dovoluje zařadit práce metodologicky závažné nejenom pro teorii stylistiky, ale i pro jazykovědu vůbec. Osobnosti obou autorů pak zajišťují rovnoměrné zastoupení geografických oblastí a syntetizují anglosaský zájem o užití statistických metod v problematice sporného autorství s tradicí kvantitativního rozboru jazyka, zvláště básnického, u vědců slovanských.

Bibliografie je rozdělena do šesti oblastí: (1) teorie statistické stylistiky, (2) stylové charakteristiky, (3) poetika, metrika a prozódie, (4) individuální styly a dějiny literárních stylů, (5) problémy chronologie stylů a sporného autorství, (6) počítače ve stylistice a zahrnuje téměř 500 autorů od 19. stol. až do doby současné (1968).

Slovo a slovesnost, volume 31 (1970), number 2, p. 190

Previous Zdeněk Skoupil: Psycholingvistika na pražské konferenci o psychologii lidského učení

Next Karel Horálek: Type-token v lingvistice (K čl. v SaS 30, 1969, 263—268)