Časopis Slovo a slovesnost
en cz

R. M. Rilke Svatopluku Čechovi

Petr Bogatyrev

[Articles]

(pdf)

Lettre de R. M. Rilke à Svatopluk Čech

V Praze 15. III. 1896

Vaše blahorodí,

vysoce vážený mistře,

 

veden jsa snahou seznámit cizinu s básnickou tvorbou českého národa, slíbil jsem redakci proslulého časopisu Neue litt. Blätter v Berlíně dobré překlady z mladé české lyriky. Z Písní otroka, které jsou jistě nejzajímavější dílo, jaké vzniklo ze žhavého úsilí národního, byly dosud podány překlady jen velmi špatné. Podle rady pana Topiče obracím se, vážený mistře, k Vám samému a prosím Vás, abyste mi pro jmenovanou redakci laskavě postoupil 2 až 4 dobré překlady nebo mi alespoň doporučil spolehlivého překladatele, ke kterému bych se pak obrátil. Protože redakce připravuje již pro dubnové číslo výbor, v němž mají být zastoupeni Vrchlický, Zeyer, Heyduk a jiní, prosím Vaše blahorodí, abyste mne ráčil poctít co nejdříve svou laskavou odpovědí.

Naplňuje mne radostí, vážený mistře, že Vám smím při té příležitosti vyjádřit svou nejvřelejší úctu a oddaný obdiv.

 

Praha-II., Vodičkova 14b/I.

René Maria Rilke,
autor sbírky Larenopfer atd.

[118]Pronikavý zájem básníka Rainera Marie Rilka o Rusko a ruskou literaturu je už dobře osvětlen uveřejněnými prameny, kdežto otázka básníkova vztahu k českému světu literárnímu ještě čeká na přesnější dokumentaci. Zajímavý je proto tento dopis Rilka Svatopluku Čechovi. Našel jsem jej v pozůstalosti Čechově, kterou jsem prohlížel s laskavým svolením ředitelství Veřejné a universitní knihovny v Praze.

P. Bogatyrev

Slovo a slovesnost, volume 1 (1935), number 2, pp. 117-118

Previous Jaroslav Durych: Stylisté o českém slohu: J. Durych: O slohu latinském a o slohu českém

Next Dmytro Čyževśkyj: Ztracené části Pansofie Komenského nalezeny