dalaman airport transfers
Časopis Slovo a slovesnost
en cz

Kniha o Otakaru Hostinském

Alt. (= Jaroslav Albrecht)

[Chronicles]

(pdf)

Un livre sur Otakar Hostinský

V nedávno založené „Lidové knihovně musea Bedřicha Smetany“ vydal právě Zd. Nejedlý stručný spisek „Otakar Hostinský“ (1937, str. 36). Spisek je sice toliko přípravou k monografiím dalším, avšak Nejedlý již zde pěkně včlenil zjev Hostinského do tehdejší české kultury. Hostinský v ní byl živlem dynamickým. Nejedlý pěkně ukazuje, jak Hostinský vyšel sice z české půdy, avšak záhy přerostl úzký český horizont, jak dovedl právě v cizině najít proudy nám nejvíce prospěšné a jak také dovedl vše vyložit české veřejnosti a především českým umělcům. Nejedlý právem vyzdvihuje zde spolupráci učence a umělce. Měli bychom míti více takových studií, v nichž by literární historik se mohl opříti o prozkoumané duchové pozadí doby. N. vytýká zvláště, jak nově a správně Hostinský interpretoval Wagnera a Smetanu. Je to nový příspěvek k tomu, jak v mnohém český kulturní život byl připoutáván koncem století ke kulturnímu životu národů jiných.

Slovo a slovesnost, volume 3 (1937), number 4, p. 256

Previous Přednášky v Pražském linguistickém kroužku od března do června 1937

Next Jan Mukařovský: Sémantický rozbor básnického díla (Nezvalův „Absolutní hrobař“)